Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1953 godina
STRANI ČASOPISI: Suvremena američka kultura – Katharine M. Ford, T.H. Creighton: THE AMERICAN HOUSE TODAY
datum/vrijeme
31.12.1953.