Nagrada Viktor Kovačić - godišnja
Stancija Histria Aromatica, Pižanovac, Bale
Godina
2014.
Suradnici

Sara Pavlov, Silvija Pranjić, Ivan Dorotić (fotograf)

Adresa