Stambeno-poslovna zgrada “Astre” u Zagrebu (autori: Lončarić Vjekoslav, dipl.inž.arh. glavni projektant, Cimperšak Krešimir, dipl.inž. Projektant, Vjenceslav Richter, dipl.inž. Projetkant, Božidar Štern, dipl.inž., suradnik)