Stambeni paviljon studentskog naselja Sveučilišnog grada u Dubravi u Zagrebu