Stanovanje kao zadatak, niz kao uvjet, gusta i ni u kom slučaju kvalitetna individualna izgradnja kao okruženje, strogo ograničenje troškova, sveukupno neatraktivan i gotovo nerješiv zadatak. Arhitekt Tomislav Odak sve je to pretvorio u svojstven i u nas nepoznat eksperiment da „organskim“ formama stvori prihvatljiv odnos u prostoru i uspostavi identitet okruženja. Jasna tlocrtna funkcija ni u kom trenutku nije žrtvovana zbog pretpostavljene ili zamišljene forme, a izbor materijala i detalja primjeren je nemogućnosti kontrole u izboru izvođača, te očekivanoj potrebi za ponovnim smanjivanjem cijene. Stambeni niz u Samoboru izuzetan je primjer kako se i uz najveća ograničenja može naći motiv za kreativnost.