Godišnja nagrada za stambenu arhitekturu „Drago Galić“ dodijeljena je Borisu Duplančiću za stambene zgrade u Zagrebu, Ilica 147 i 158. Realizacija ovih kuća predstavlja doprinos interpretaciji, danas specifičnog zadatka, interpolacija, tj. formiranja stanovanja u definiranim urbanim cjelinama. Interes za gradnju stambenih kuća u središtu grada nije uvijek donio odgovarajuće arhitektonske i urbane rezultate, jer su najčešće inercijom preuzimane sheme organizacije stana, neprimjerene ovim prostorima i urbanoj organizaciji.Arhitekt Duplančić upravo realizacijom ovih kuća upućuje na mogućnost razvoja organizacije stana u ovim prostorima, ali i mogućnost da se suzdržanim oblikovanjem koje je primjereno već formiranom identitetu ulice, a koristeći se karakterističnom interpretacijom materijala, postigne arhitektonska kvaliteta.