Stambena i uredska zgrada Narodne banke u Šibeniku