Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1953 godina
Sportska dvorana u Beogradu (idejni projekt arhitekta: Koste Popović, Milana Markovića, Predraga Petrovića
datum/vrijeme
31.12.1953.