Sportska dvorana u Beogradu (idejni projekt arhitekta: Koste Popović, Milana Markovića, Predraga Petrovića