Umjetnost s osobenom crtom i snagom u kojoj uočavamo postupak kojim se iznova stvara jedinstvena stereometrija. Ravnotežom i ritmikom bočnoga zaobljenog oblika i volumena cijele sportske dvorane u azinu arhitekta Iskre postignuta su takva svojstva arhitekture koja će tom djelu osigurati ambivalentnost, stalno živ interes. Težeći za sintezom intuicije i kanona, postignut je lirski otklon, vrijedno kreativno ostvarenje na kojem uočavamo uvažavanje postojećeg konteksta. Ostvarena je arhitektura koja sadrži proturječnost današnjeg trenutka, dakle onaj bitni element stila koji izražava duh našega vremena. U izboru materijala i elemenata konstitucije djela osjećamo Iskrin element osobnosti. Iako arhitekt nije na samom početku projektiranja raspolagao nekim posebno složenim programom, uspio je snagom svoje intuicije ostvariti građevinu na kojoj je dozvolio da naizgled različite stvari ostanu jedne uz druge. Time je postignuta željena nedosljednost, zagonetnost, višeslojnost… Raskinuvši s očiglednim jedinstvom djela, Iskra je posegnuo za izrazom koji uključuje dvojnost postmodernog iskustva. Postignuta je ravnoteža na osnovi suprotnosti, teško ostvarljivo jedinstvo uključivanja. Uspoređujući sportsku dvoranu u blizini pazinskog sjemeništa i pretposljednju rovinjsku stambenu zgradu u Istarskoj ulici istoga autora, primjećujemo da se Iskrin vokabular „popravio“, registar izražajnih elemenata reducirao i podredio cjelini, što je uvelike povećalo cjelokupnu ekspresiju djela. Dok stambena zgrada u Istarskoj ulici u Rovinju evocira tradiciju modernog građenja u Istri, pazinska sportska dvorana sadrži ono što se izražava kroz suživot proturječnosti. Najnovija sportska dvorana u Pazinu Berislava Iskre posjeduje onaj nerv koji je prolegomena novome, nadolazećem izrazu…Teško je dešifrirati arhitekturu koja je u procesu nastajanja!Iskrina dvorana ostvarena je izrazom koji je povezan s aktualnim tokovima europskih zbivanja u umjetnosti i koji ne teži poznatoj čistoći arhitektonske kompozicije s početka stoljeća. Građevina je dostigla ljepotu jednostavnim elementima, suzdržanom retorikom, oblicima i proporcijama, koji naginju jednom novom, univerzalnijem izrazu. Je li tom građevinom najavljeno jedno suvremeno poglavlje u arhitekturi?!Zaokupljen procesom preobražaja geometrijskih konfiguracija, Berislav Iskra ostvaruje iznimno vrijedno rješenje nove sportske dvorane u Pazinu težeći progresivnoj promjeni oblika. Izašle su na vidjelo nove strukture i ritmovi u prostoru, koji utječu na postojeću urbanističku svijest. Iskra se snagom svoje intuicije oslobodio likovnih tradicija i priklonio estetici elementarnih sklopova. Zaobljenom građevinom dvorane obilježio je odmak prema djelu koje će stalno plijeniti pozornost. Njegov cilj nisu bili pojedini prostorni elementi, čak niti krajnji rezultat, već istraživanje kao takvo. Dvorana je predstavljena na Piranskim danima arhitekture prošle godine i uvrštena u retrospektivnu izložbu moderne i postmoderne arhitekture u Istri koja se očekuje krajem ove godine.Za ČIP piše Antonio Rubbi