Članak u časopisu: ČIP 418
Slikar sa šest prstiju
datum/vrijeme
31.12.1988.