Školski građevinski centar u Zagrebu (arhitekti Grozdan Knežević, Ivo Kordiš)