Nagrada Viktor Kovačić - godišnja
Škola
laureat
Godina
1978.
Autori
Koautor

Tvrtka

Građevno projektni zavod- Rijeka

Suradnici

Paola Markotić, teh., Gordana Oštrić, teh., Aleksandar Ulrich, teh.

Adresa