Suverenim postupkom autor ujedinjuje sadržaj agencije za sportski menadžment, kao element tipične poslovne funkcije, s elementom prostornog ograničenja zatečenog. Sadržaj je raspoređen u dvoetažnom prostoru prizemlja kao poslovnog lokala i podruma namijenjenog dvonamjenskom skloništu.Suvremenim arhitektonsko-projektantskog djelovanjem ujedinjeni su ovi podijeljeni, naizgled neadaptabilni prostori u jedinstvenu cjelinu. Pri tome elementi ograničenja postaju oblikovni izazovi, poput vještog nadilaženja praga skloništa pristupnom platformom dvokrakog stubišta, kao elementa vertikalnog sjedinjenja. Diferenciranjem ploha iskazana je dvojnost primarnog i pridodanog, a upotrebom materijala, oblikovanjem i odabirom “gotovog” uspostavljena je ravnoteža između jasnoće pojednostavljenosti i ugodnost boravka.Naročito ističemo odnos autora prema temi i ograničenjima, koji vještim projektantskim postupkom, brižnim oblikovanjem i odabirom ostvaruje djelo koje je daleko više od “mogućeg u nemogućem”.