Udruženje hrvatskih arhitekata u suradnji s poduzećem Sika Croatia d.o.o. organizira stručno predavanje na temu: Sika sustavi za ljepljenje i brtvljenje fasada.

Iznimno nam je zadovljstvo pozvati Vas na stručno predavanje Dejana Šomošija dipl. ing. građ. na temu sustavi za ljepljenje i brtvljenje fasada, koje će se održati u srijedu 30. studenog s početkom u 17:15 u prostoru Udruženja hrvatskih arhitekata.
 
Sika s 35 godina iskustva u sustavima za fasade pruža korisnicima sigurna, ekonomična i trajna rješenja.
 
Kao jedan od vodećih svjetskih proizvođača u sektoru građevinske industrije, Sika pridaje veliku pažnju rješenjima za fasadne sisteme i načine ugradnje. Sika osigurava provjerene sustave za ugradnju i brtvljenje fasadnih elemenata u skladu sa zadnjim standardima i zahtjevima u građevinskoj industriji.
 
Kroz predavanje obradit će se sljedeća rješenja:
– lijepljenje i brtvljenje staklenih fasada – 30 minuta
– lijepljenje fasadnih obloga kod ventiliranih fasada – 20 minuta
– trake i membrane za brtvljenje prozora i fasada – 10 minuta
– montaža staklenih ograda zalijevanjem – 15 minuta
 
 
Raspored predavanja:
 
17:15 – 17:30  registracija polaznika
17:30 – 18:30  staklene i ventilirane fasade
18:30 – 18:45  pauza za osvježenje
18:45 – 19:15  RAL ugradnja
 
 
Za prijave na predavanje, molimo Vas pošaljite e-mail s Vašim podacima – ime, prezime i kontakt broj na tajnistvo@uha.hr.
 

Dejan Šomoši rođen je 1978. u Koprivnici, Koprivničko-Križevačka Županija. Osnovnu i srednju školu završio je u Križevcima. 2007 god. diplomirao je na Građevinskom Fakultetu u Zagrebu, Zavod za Materijale. Od 2007. do2012. radio je kao stručni suradnik u tvrtki Mapei Croatia d.o.o. za liniju graditeljstva. Od 2012 god. zaposlen je u tvrtki Sika Croatia d.o.o. za poziciji Višeg prodajnog savjetnika sa zadatkom izrade rješenja iz linije ˝Refurbishment˝ i ˝Roofing˝.
U svakodnevnim je kontaktima s investitorima, projektantima i izvođačima sa ciljem rješavanja problema i predlaganja materijala u novogradnji i sanacijama. Rješenja obuhvaćaju davanje mišljenja, izrada elaborata, izrada troškovničkih stavi i izrada DWG detalja prema aktualnoj situaciji na gradilištu.