Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo
Sena Gvozdanić
Godina
1997.