Članak u časopisu: ČIP 445
Seminar o sunčevim toplinskim sistemima
datum/vrijeme
31.12.1990.