Članak u časopisu: ČIP 121
Sastanak Centralnog odbora Saveza arhitekata Jugoslavije, Glavnog odbora II kongresa arhitekata 29. III i 30. III. kongresa
datum/vrijeme
31.12.1963.