Sastanak Centralnog odbora Saveza arhitekata Jugoslavije, Glavnog odbora II kongresa arhitekata 29. III i 30. III. kongresa