Članak u časopisu: ČIP 280-281
Salon krize ili kriza salona
datum/vrijeme
31.12.1976.