Članak u časopisu: ČIP 423
Salon kao saloon?
datum/vrijeme
31.12.1988.