Nagrada Bernardo Bernardi
„RIINFO“ – Informativni centar Grada Rijeke na Korzu
Godina
2005.
Autori
Koautor

Tvrtka

Suradnici

Marijana Rajčić – logo; Robert Leš – fotografije

Adresa

Korzo 18b