GRAD ZAGREB
i
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB (DAZ)

OBJAVLJUJU REZULTATE
za Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja osnovne škole u Podbrežju

Registarski broj natječaja: 44-17/ZG-UA/NJN
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 2050-2017-EBV

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437 , telefon: +385 1 6503788, email: javna.nabava@zagreb.hr, Internetska adresa: www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 87490332083, telefon: +385 1/481-6151, email: natjecaji@d-a-z.hr, Internetska adresa: www.daz.hr, odgovorna osoba: Predsjednik DAZ-a, dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka odnosno programa: Mirela Bokulić Zubac, dipl.ing.arh., Ovl.arh. A 1017; Zavod za prostorno uređenje GRADA ZAGREBA, Ulica Republike Austrije 18, mirela.bokulic-zubac@zagreb.hr, 01/610 1848

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog ubranističko-arhitektonskog rješenja osnovne škole u Podbrežju.

CILJ PROVEDBE PROJEKTNOG NATJEČAJA je dobivanje funkcionalno i oblikovno kvalitetnog i najboljeg urbanističkog i arhitektonskog rješenja osnovne škole.
Na natječaj koji je trajao od 25.07.2017. do roka za predaju natječajnih radova 10.10.2017. regularno je zaprimljeno 25 radova.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Miroslav Geng, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, Karolina Bui, dipl.ing.arh.,dopredsjednica OS-a, Ivan Galić, dipl.ing.arh., Renata Krljan, dipl.ing.arh., Danilo Simonović, dipl.ing.arh. i Vesna Milutin, dipl.ing.arh., zamjenik člana – na VII. plenarnoj sjednici održanoj 20.10.2017. većinom glasova donio je sljedeće odluke:

I. Nagrada u neto iznosu 72.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 13
Autor:
Vedran Duplančić
Suradnik:
Daniel Josip Bavčević

II. Nagrada u neto iznosu 45.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 21
ČIKEŠ-ĆUZELA d.o.o.
Autorski tim:
Iva Ćuzela-Bilać,
Oliver Čikeš,
Ana Staničić,
Ranko Puž

III. Nagrada u neto iznosu 27.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 03
ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
Autori:
Nika Dželalija,
Iva Martinis,
Krešimir Renić

IV. Nagrada u neto iznosu 21.600,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 22
NORMALA d.o.o.
Autor:
Roman Šilje, dipl.ing.arh.
Suradnici:
Tihana Vučić, dipl.ing.arh.,
Stjepan Smolčić, dipl.ing.arh.,
Sanjin Sabljak, dipl.ing.arh.,
Vizualizacije: Ana Kunst G-Y-F aim

V. Nagrada u neto iznosu 14.400,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 08
MVA / mikelić vreš arhitekti
Projektni tim:
Marin Mikelić, dipl.ing.arh.,
Tomislav Vreš, dipl.ing.arh.,
Sara Pavlov, dipl.ing.arh.,
Alma Špoljarec, mag.ing.arch.,
Suradnici:
Marija Barović, mag.ing.arch.
Natalija Šarlija, mag.ing.arch.
Viktor Vdović, mag.ing.arch.
Dora Gorenak, bacc.arch.
Jadranko Kereković, vizualizacije eksterijera

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.
Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 2.193.503,83 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
– nagradni fond u iznosu od 180.000,00 kuna neto, odnosno 252.067,63 kuna bruto bez PDV-a,
– naknada radnim tijelima u iznosu od 27.500,00 kuna, odnosno 41.436,20 kuna bruto bez PDV-a,
– projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 1.900.000,00 kuna neto bez PDV-a, za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 33.000.000,00 kuna (bez PDV-a), 5.730,00 kn/m2.
Za Ocjenjivački sud:
Margareta Luša, dipl.ing.arh.,
Tajnica natječaja

Nagrađeni radovi mogu se pogledati na sljedećoj poveznici: http://bit.ly/2he1vdm