OPĆINA BEDNJA  i  DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV) OBJAVLJUJU REZULTATE za

 Urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovni, prvog stupnja složenosti za realizaciju

 NATJEČAJ

za izradu idejnog rješenja:

SPOMEN PARK BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA OPĆINE BEDNJA

 INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Općina Bednja, Trg svete Marije 26, 42253 Bednja, OIB 48874522780, Internetska adresa: http:/ www.bednja.hr ,koju zastupa načelnik Damir Poljak,  telefon: 042/796-309, e-mail adresa: nacelnik@bednja.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon:    +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin) i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varaždin, telefon:    +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com  (Društvo arhitekata Varaždin)

Registarski broj natječaja: 53-18/BD-UAKL/NJN 

 Natječaj je predmet nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi – bagatelna nabava.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Predmet natječaja je oblikovanje spomen  parka na novoformiranoj k.č. 61/1, k.o. Bednja, koji se nalazi uz povijesnu jezgru naselja Bednja, stoga njegovo oblikovanje mora biti primjereno i u skladu s okolnim kontekstom (vizure).

Svrha natječaja je omogućiti pronalaženje najboljih rješenja između više različitih prijedloga. Natječaj je pokrenut iz želje da se oda počast palim braniteljima Domovinskog rata općine Bednja.

Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna podloga za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, te realizaciju spomen parka.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

  • Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
  • Prostorna i oblikovna kvaliteta
  • Harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima
  • Racionalnost i ekonomičnost rješenja
  • Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi

Na natječaj, koji je trajao od 22.01.2018.. god. do roka za predaju natječajnih radova 08.03.2018. god., zaprimljeno je ukupno 18 radova.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

Predsjednik ocjenjivačkog suda

  1. Hrvoje Bilandžić dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Članovi ocjenjivačkog suda

  1. sc. Zdravko Jakop, državni tajnik RH
  2. Ivan Juratek, mag.ing.prosp.arch., ovlašteni krajobrazni arhitekt

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda

  1. Draženka Salopek Gregurinčić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tehnička komisija

Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,

Tajnica natječaja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica.

Ocjenjivački sud je na VI. sjednici održanoj 04.04.2018. većinom glasova donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

 

I. Nagrada u neto iznosu 15.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 2:

AUTORI: Ivana Tomašević, mag.ing.prosp.arch.; Katarina Čović, mag.ing.prosp.arch.; Mihaela Meštrović, mag.ing.prosp.arch.; Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch

II. Nagrada u neto iznosu 9.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 8:

 

AUTORI: Boris Buljan, mag.ing.arch.; Arian Todorović, dipl.inž.arh.urb.; Tomislav Krišto, dipl.inž.arh.urb.; Dorian Vujnović, abs.arh.; Mateo Zonta, stud.arh.; Martina Vitlov, stud.arh.

III. Nagrada  u neto iznosu 6.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 13:

AUTORI: X.3.M. d.o.o.; Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.; Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh.; Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh.

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 320.000,00 kn (bez PDV-a).

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“.

Za Ocjenjivački sud:

Dina Horvat, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja