REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IZRADU IDEJNOGA ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA NOVE
STAMBENO – POSLOVNE GRAĐEVINE, ZAGREB, TKALČIĆEVA ULICA 73
NATJEČAJ

Opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju: za izradu idejnog arhitektonskog rješenja. Registarski broj natječaja je 38-17/ZG-IA/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA: HORTUS SOLIS d.o.o., Dubrava 20, Zagreb

PROVODITELJ NATJEČAJA: MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o. Voćarsko naselje 118, Zagreb

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA: DOMUS NOBILIS d.o.o., Zagreb, J. Stadlera 76, OIB 95477203184, autor Maja Majetić, ovlaštena arhitektica (ovlašteni arhitekt broj A2979), Zagreb, Eugena Sabljića 8

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Svrha i cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonskog rješenja Tkalčićeva 73

PRAVO SUDJELOVANJA:
U svojstvu autora imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova ocjenjivački sud je valorizirao:
– usklađenost s Programom, zakonima i propisima
– prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat
– funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
– racionalnost i ekonomičnost rješenja
– primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
1. Davor Katušić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1840), Predsjednik O.S. ? predstavnik provoditelja
2. Prof. Dr. Goran Poljanec, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1693), ? predstavnik provoditelja
3. Mr. Sc. Branko Ivanković, dipl.ing.str. ? predstavnik raspisivača

Zamjenica OS?a:
Lovorka Prpić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 2818)

Tehnička komisija:
Lea Lončarević Žibret,. ovl. arh. (br. 3503)

Tajnik natječaja:
Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br.1027)

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 32 rada, a odlukom ocjenjivačkog suda, jednoglasno su dodijeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 48.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „16“
Autor: Danijel Marasović dia, Studio Crta d.o.o.

DRUGA NAGRADA u iznosu od 36.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom “32“
Autori: Arhitektura Jagić j.d.o.o.; Ivan Jagić, d.i.a. ovl.arh.; Adela Tea Bingula, d.i.a.; prostorni prikaz Lovrenčić Bruno, d.i.a.

TREĆA NAGRADA u iznosu od 24.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „07“
Autori: Jasminka Jug, Vesna Milutin, Jurica Sinković

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 12.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „05“
Autor: Ivan Kulišić

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma,
unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata,
(NN 85/14)
Vrijeme i mjesto održavanja izložbe pristiglih radova biti će objavljeni naknadno.

Ocjenjivački sud

Link na nagrađene radove -> http://bit.ly/2pOxSAI