Grad Zagreb

i

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

OBJAVLJUJU REZULTATE 

za javni, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni

N A T J E Č A J

za umjetničko rješenje 

Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu na lokaciji Trg dr. Franje Tuđmana u Zagrebu

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 2659-2015-EBV 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937
telefon:     +385 1 6101 840
e-mail:    strategija@zagreb.hr
internetska adresa:  www.zagreb.hr
odgovorna osoba:  gradonačelnik Milan Bandić, dipl.politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg
bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489
telefon: +385 1 5509 705
e-mail: tajnistvo@uha.hr
odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

PREDMET NATJEČAJA je izrada umjetničkog rješenja Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu na lokaciji Trg dr. Franje Tuđmana u Zagrebu.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od ovih pet uvjeta:
– umjetnici koji su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru; 
– umjetnici  sa završenom likovnom akademijom; 
– arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom; 
– dizajneri sa završenim Studijem dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu- – umjetnici članovi Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika ili strukovne organizacije (Udruženje hrvatskih arhitekata, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Hrvatsko dizajnersko društvo ili sl.)

POZVANI AUTORI: Neven Bilić, Kažimir Hraste, Kuzma Kovačić.
Pozvani autori imaju pravo na obeštećenje za sudjelovanje u iznosu od  5.000,00 kn neto, ukoliko dostave natječajni rad u skladu s Uvjetima i Programom natječaja.

Na natječaj koji je trajao od 5.11.2015. do roka za predaju natječajnih radova 8.3.2016. regularno su zaprimljena 24 rada.

Dana 29. ožujka 2016., nakon zaprimljenog konačnog izvješća o pravu sudjelovanja Ocjenjivačkom sudu, OS koji je djelovao u sastavu: Igor Zidić, predsjednik OS-a, Vesna Kusin, dopredsjednica OS-a, Peruško Bogdanić, Biserka Rauter Plančić, Ive Šimat Banov, Vjera Bakić, jednoglasno je odlučio da se ne dodijeli I. nagrada. Dodjeljuju se četiri jednakovrijedna otkupa kako slijedi:

Jedan od četiri jednakovrijedna otkupa u neto iznosu 15.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 8.

AUTORI:

Neven Bilić (skulptura)

Marija Premužić Ančić (parterno uređenje)

{“list”:{“28109 “:”fi19074″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Jedan od četiri jednakovrijedna otkupa u neto iznosu 15.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 16.

AUTOR:

Kuzma Kovačić

{“list”:{“28110 “:”fi19077″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Jedan od četiri jednakovrijedna otkupa u neto iznosu 15.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 21.

AUTOR:

Kažimir Hraste

SURADNICI:

Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.

Marin Kaliterna, dipl. ing. arh.

Darinka Kuzmanić, dipl. ing. arh.

{“list”:{“28107 “:”fi19076″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Jedan od četiri jednakovrijedna otkupa u neto iznosu 15.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 24.

AUTORI:

Marija Ujević Galetović

Marijana Birtić

{“list”:{“28112 “:”fi19079″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Za Ocjenjivački sud:

Martina Stjepandić,

Tajnica natječaja