Rezultati  NATJEČAJA za umjetničko rješenje Spomenika domovini

Grad Zagreb

i

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

OBJAVLJUJU REZULTATE 

za javni, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni

N A T J E Č A J

za umjetničko rješenje Spomenika domovini

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 2660-2015 EVB 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1,  OIB: 61817894937
telefon: +385 1 6101 840
e-mail: strategija@zagreb.hr
internetska adresa:  www.zagreb.hr
odgovorna osoba:  gradonačelnik Milan Bandić, dipl.politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg
bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489
telefon: +385 1 5509 705
e-mail: tajnistvo@uha.hr
odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

PREDMET NATJEČAJA je izrada umjetničkog rješenja Spomenika domovini na lokaciji zelene plohe na Trgu Stjepana Radića, zapadno od KD Vatroslava Lisinskog, sjeverno od Ulice grada Vukovara i istočno od postojećeg parkirališta na Trgu Stjepana Radića.
PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od ovih pet uvjeta:
– umjetnici koji su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru; 
– umjetnici  sa završenom likovnom akademijom; 
– arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom; 
– dizajneri sa završenim Studijem dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
– umjetnici s redovnim članstvom u strukovnoj umjetničkoj udruzi (HDLU, ULUPUH, UHA i slično)

POZVANI AUTORI: Petar Barišić, Nikola Bašić, Idis Turato.
Pozvani autori imaju pravo na obeštećenje za sudjelovanje u iznosu od  5.000,00 kn neto, ukoliko dostave natječajni rad u skladu s Uvjetima i Programom natječaja.
Na Natječaj koji je trajao od 5.11.2015. do roka za predaju natječajnih radova 22.03.2016. regularno su zaprimljena 52 rada.

OcjenjivačkI sudu koji je djelovao u sastavu: Vesna Kusin, predsjednica OS-a, Goran Rako, dopredsjednik OS-a, Marijan Hržić, Damir Mataušić, Helena Paver Njirić, Ivana Tutek, (zamjenica člana OS-a) na IX. plenarnoj sjednici održanoj 14.4.2016. donio je jednoglasno sljedeće odluke:

I. nagrada u neto iznosu od 25.000,00 kn dodijeljuje se radu pod brojem 45.

Autor: Prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh.
Dizajn staklo: Jeronim Tišljar, akad.kipar
Projektni tim: Željko Pavlović, dipl.ing.arh.
                    Davor Pavlović, dipl.ing.arh.
                    Studio Kušan
Konstrukcija: Berislav Medić, dipl.ing.građ.
Hortikultura: Robert Duić, dipl.ing.agr.
Rasvjeta: Nino Kušter
Maketa: Maja Francuz, mag.ing.arch.
Fotografija: Miro Martinić

{“list”:{“28131 “:”fi19097”,”28132 “:”fi19096″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Jedna od dvije jednakovrijedne II. nagrade u neto iznosu od 13.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 02.

Arhitektonski biro Turato d.o.o.
Autorski tim: Idis Turato
                   Josip Mičetić
                   Vedran Hubicki
                   Nikola Štefanac

{“list”:{“28133 “:”fi19098″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

?
Jedna od dvije jednakovrijedne II. nagrade u neto iznosu od 13.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 29.

Autori: Alem Korkut
          Mia Roth Čerina (arhitektonska suradnja)
          Tonči Čerina (arhitektonska suradnja)

{“list”:{“28134 “:”fi19099″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

III. Nagrada  u neto iznosu od 9.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 42.

Autor: Marko Gugić

{“list”:{“28135 “:”fi19100″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

?
Pisano priznanje dodjeljuje se radu pod brojem 01.

Autori: Marko Murtić
           Ana Aščić

Suradnici
Zvučna instalacija: Davor Sanvincenti, umjetnik
Tekst: Dominko Blažević, arhitekt
Rasvjeta: IBF d.o.o.
Vizualizacije: Arhitektonski studio SOBA

{“list”:{“28136 “:”fi19101″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

?
Pisano priznanje dodjeljuje se radu pod brojem 15.

Marinaprojekt d.o.o. Zadar
Autor: prof. Nikola Bašić, dipl.ing.arh.
Autori suradnici: Matija Huzjak, mag.ing.arch.
                        Karla Ljubičić, mag.art.
3D modeliranje: Matija Huzjak, mag.ing.arch.
Oblikovanje stakla: Karla Ljubičić, mag.art.
Fotografije makete: Matija Huzjak, mag.ing.arch.
Grafička obrada nacrta: Matija Huzjak, mag.ing.arch.
                                  Krešimir Damjanović, mag.ing.arch.
Obrazloženje rješenja: prof. Nikola Bašić, dipl.ing.arh.
Konzultant za rasvjetu: Želimir Ivanović, dipl.ing.el.
Konzultant za hortikulturu: Lucas Werft, kraj.arh
Izrada makete: Svijet stakla d.o.o. Zadar (Staklo)
                       RI stolarski obrt Zadar (drvo)
                       Krekić d.o.o. Zadar (drvo)

{“list”:{“28138 “:”fi19102″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

?
Pisano priznanje dodjeljuje se radu pod brojem 17.

Autori: Luka Vlahović, dipl.ing.arh.
           Miro Roman, dipl.ing.arh.
           Petra Tomljanović, kustos

{“list”:{“28137 “:”fi19103″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Za Ocjenjivački sud: Ana Marendić, Tajnica natječaja