Društvo arhitekata Zagreba
OBJAVLJUJU REZULTATE za
Arhitektonski, javni, anonimni, za realizaciju, opći, u jednom stupnju 
N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja
za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno- matematičkog fakulteta izgradnja kompleksa: Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka na lokaciji Horvatovac, Kampus Sjever,naručitelja Sveučilišta u Zagrebu
Ev.broj  nabave 9b/2014 VV-U

Registarski broj natječaja 1-14/ZG-UA/N

Investitor: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg maršala Tita 14, OIB: 36612267447, koje zastupa rektor,prof.dr.sc. Damir Boras, tel: 01/456425301/236-1555, e-mail: nabava@unizg.hr
Provoditelj: DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA,  Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, OIB: 87490332083, koje zastupa predsjednik Teo Budanko, dipl.ing.arh., tel: 01/4816151, fax: 01/4816197, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr
Elaborat s Programom urbanističko-arhitektonskog natječaja i natječajnim podlogama (za natjecatelje pripremljeno na CD-u) izrađen je pri Sveučilištu u Zagrebu, na arhitektonskom fakultetu u Zavodu za arhitekturu, Kačićeva 26.

Autori: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za arhitekturu, prof.dr.sc. Hildegard Auf – Franić dipl.ing.arh., v. pred. Marina Bertina dipl.ing.arh., predstojnik prof. Mladen Jošić, dipl.ing.arh.
SVRHA I CILJ natječaja je bilo dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonskog rješenja kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja, pristupnih ulica i kontaktnog područja s postojećim zgradama.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao:

arhitektonsku prepoznatljivost zgrada i usklađenost sa slikom Grada
jedinstvo arhitektonskog i energetskog koncepta zgrada
funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost zgrada;
osvjetljenje, osunčanje, zračenje, instalacije, konstrukcija,
održivost, što manji CO2 otisak izgradnje i korištenja zgrada provedivost izgradnje
kvalitetu društvenog života studenata, nastavnika i istraživača u zgradi i oko nje
količinu i kvalitetu zelenila
usklađenost s Natječajnim elaboratom, uvjetima raspisa, zakonima i propisima, mogućnost izvedbe
primjerenost prostornog koncepta
funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
održivost energetskog rješenja
racionalnost i ekonomičnost izgradnje i održavanja

Pravo sudjelovanja imale su sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatskoj komori arhitekata.
Natječaj se proveo u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza  (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13 i 143/13), te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja, koji dodjeljuje
Voditelj natječaja Hrvatske komore arhitekata (HKA).
Na natječaj koji je trajao od 18.8.2014. do roka za predaju natječajnih radova 30.10.2014. regularno su zaprimljena 23 rada. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: prof.dr.sc.Hildegard Auf-Franić, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a, prof.dr.sc.Bojan Baletić, dipl.ing.arh.,  dopredsjednik OS-a, prof.dr.sc. Vlasta Ćosović dipl.ing.geol., prof.Mladen Jošić, ovl. arh., Lea Pelivan, ovl. arh., v.pred. Marina Bertina, dipl.ing.arh.(zamjenica člana OS-a) – na 8. plenarnoj sjednici održanoj 13.11.2014. donio je jednoglasno slijedeće odluke:

I. Nagrada u neto iznosu  185.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 08
Autor: Bevk Perović arhitekti d.o.o./ X.3.M. d.o.o.
Autorski tim:
Matija Bevk, u.d.i.a.
Vasa J.Perović, MA BiA
Christophe Riss, architecte d.p.l.g.
Martin Tomažič, u.d.i.a.
Urban Petranovič, u.d.i.a.
Juan Miguel Herrero Rubio, arq
Davor Počivašek, u.d.i.a.
Irene Salord Vila, arq
Luka Nedzbala, u.d.i.a.
Rok Gerbec, u.d.i.a.
Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh.
Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.
Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh.

{“list”:{“26952 “:”fi18102”,”26951 “:”fi18103”,”26950 “:”fi18104″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

II.  Nagrada  u neto iznosu 140.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 07
Autor: ATELIERarhitekti d.o.o., Ljubljana, Slovenija
Autorski tim:
prof. Jurij Kobe, u.d.i.a.
Maja Kovačič, m.i.a.,
Tanja Paulin, m.i.a.
Peter  Plantan, u.d.i.a.,
Urša Podlipnik, u.d.i.a.
Ina Radšel, m.i.a.,
Branko Silađin, d.i.a., Zagreb, Hrvatska

{“list”:{“26955 “:”fi18105”,”26954 “:”fi18106”,”26953 “:”fi18107″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

III. Nagrada  u neto iznosu 110.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 02
Autori: njiric+ arhitekti
prof. Hrvoje Njirić
Iskra Filipović dipl.ing.arh.
Nika Dželalija dipl.ing.arh.                                                
Suradnici arh:                     
Ljiljana Besednik dipl.ing.arh.
Goran Babić dipl.ing.arh.
Larisa Čišić bacc.ing.arh.
Tena Petrović bacc.ing.arh.
(svi iz njiric+ arhitekti d.o.o.)
Suradnici energetika:        
Ranko Božović, dipl. maš. inž.
Ljiljana Simić, dipl. maš. inž.             
Branka Živković, dipl. inž arh.
Snežana Budimir, dipl. maš. inž.      
Valentina Vuković, dipl. inž. tehnol.
David Mitrinović, dipl. inž. tehnol.  
Nenad Altman, dr. ek. nauka           
Dejan Stepanović, dipl. maš. ing.     
Miroslav Fuštar, maš. tehničar        
Čedo Maksimović, dr. građ. Nauka
Ljubisav Stamenić, dr. maš. nauka
István Kenyeres, dr. nauka
Raško Nevenić,  dr. geog. nauka
Žarko Stevanović, dr. maš nauka                    
Zvezdan Tomanović, dipl. ma&ˇ. inž.
(svi iz EnPlus d.o.o. Beograd)
Suradnici  vizualizacije:
Freya d.o.o. Zagreb

{“list”:{“26958 “:”fi18108”,”26957 “:”fi18109”,”26956 “:”fi18110″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

IV. Nagrada u neto iznosu 75.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 12
Autori:
doc.mag.Tomaž Krušec, udia, Ljubljana, Slovenija
Lena Krušec, udia
Lovorka Prpić, ured.ovl.arh.
Vid Kurinčič, udia
Jurij Nemec, udia
Suradnici:
Matevž Zalar, udia
Miha Munda, abs.arh.
Ambrož Bartol, abs.arh.
Lucija Podgoršek, abs.arh.
Mojca Mlinar, stud.arh.

{“list”:{“26961 “:”fi18111”,”26960 “:”fi18112”,”26959 “:”fi18113″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

V.  Nagrada u neto iznosu 50.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 05
Autori:
Tvrtka GENIUS LOCI, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o. Ljubljana, Slovenija
doc.mag.Andrej Černigoj, univ.dipl.inž.arh.,
Nejc Černigoj, mag.inž.arh.
Boris Zuliani, univ.dipl.inž.arh.
Suradnici:
Jan Kalšek, stud.arh.
Tamara Glavnik, stud.arh.
Andreja Hlastec, stud. arh.
3D prikazi:
Urh Vidmar, Genius loci d.o.o.
Konzultant za instalacije:
Branko Medve&ˇek, univ.dipl.inž.str., GE projekt d.o.o.
Konzultant za konstrukcije:
Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.gr., Elea IC d.o.o.
Konzultant za gradbenu fiziku:
Christian Volpi, univ.dipl.inž.arh., Polytech d.o.o.

{“list”:{“26964 “:”fi18114”,”26963 “:”fi18115”,”26962 “:”fi18116″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Za Ocjenjivački sud: Mladena Belamarić, dipl.ing.arh., Tajnica natječaja 

Čestitamo svim dobitnicima nagrada! Podsjećamo da su 1. nagrađeni autor dobitnici nagrade Mies van der Rohe 2007. godine – Emerging Architect Special Mention – za projekt fakulteta matematike u Ljubljani. Otvorenje izložbe je u utorak, 18.11.2014. u Društvu arhitekata Zagreba Trg  bana  J.Jelačića 3/1 u 18.00 sati.