REZULTATI NATJEČAJA ZA REZIDENCIJALNU GRAĐEVINU STAMBENE NAMJENE,

PRERADOVIĆEVA 11 U ZAGREBU

NATJEČAJ

opći i pozivni, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja. Registarski broj natječaja je 12-15/ZG-UA/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

Obitelj Vlahović, zastupana po: Gosp. Mr. Sci. Ante Vlahović, dipl. oecc., Tina Ujevića 11, Rovinj,  

PROVODITELJ NATJEČAJA:

Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

                MATRIX – d – inženjering d.o.o., Voćarsko naselje 118, Zagreb

SVRHA I CILJ

provedbe javnog natječaja je dobivanje kvalitetnog arhitektonskog i funkcionalnog rješenja nove rezidencijalne stambene građevine u Preradovićevoj ulici broj 11 u Zagrebu prema predloženoj programskoj strukturi i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu visokokonsolidiranog gradskog područja unutar povijesne urbane cjeline Grad Zagreb.

PRAVO SUDJELOVANJA:

u svojstvu autora imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing. arh. ili mag. arh.

Natječaj je provoden u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unuatrnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova ocjenjivački sud je valorizirao:

                – Realizacija prostornog programa                      

                – Primjerenost funkcionalnih, i kvalitativnih zahtjeva

                – Racionalnost i ekonomičnost rješenja

– Prostorna i oblikovna kvaliteta

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:

1. Ivica Plavec ovl.arh. – predsjednik OS; Vladimir Šepić, dipl. ing. građ.; Prof. Silvije Novak; Senka Dombi, dipl.ing.arh.; Miljenko Bernfest, ovl. arh.; Doc.Lovorka Prpić, ovl. arh.(zamjenik člana OS)

Tehnička komisija: 

Lea Lončarević Žibret, ovl. arh.

Tajnik natječaja:              

Miroslav Dragomanović, ovl. arh.

Na natječaj su u propisanom roku pristigla 28 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda jednoglasno su dodjeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 44.000,00 kn neto kao i obeštećenje pozvanom autoru u iznosu od

30.000,00 kn, dodjeljuje se radu pod šifrom „08“

Autori:  Eduardo Suoto de Moura i 3LHD

{“list”:{“27265 “:”fi18415”,”27264 “:”fi18416”,”27263 “:”fi18417”,”27262 “:”fi18418”,”27261 “:”fi18419”,”27260 “:”fi18420”,”27259 “:”fi18421″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

DRUGA NAGRADA u iznosu od 33.000,00 kn neto dojeljuje se radu pod šifrom „10“

Autor: RADIONICA ARHITEKTURE d.o.o.   

{“list”:{“27276 “:”fi18422”,”27275 “:”fi18423”,”27273 “:”fi18425”,”27272 “:”fi18426”,”27271 “:”fi18427”,”27270 “:”fi18428”,”27269 “:”fi18429”,”27268 “:”fi18430”,”27267 “:”fi18431”,”27266 “:”fi18432″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

       

TREĆA NAGRADA u iznosu od 22.000,00 kn neto kao i obeštećenje pozvanom autoru u iznosu od

30.000,00 kn, dodjeljuje se radu pod šifrom „06“

Autori: Ivana Ergić, Vedana Ergić (Jedanjedan arhitektura d.o.o.), Siniša Justić, Darko Latin

{“list”:{“27284 “:”fi18433”,”27283 “:”fi18434”,”27282 “:”fi18435”,”27281 “:”fi18436”,”27280 “:”fi18437”,”27279 “:”fi18438”,”27278 “:”fi18439”,”27277 “:”fi18440″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

       

ČETRVRTA NAGRADA u iznosu od 11.000,00 kn.neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“

Autori:  prof. dr. sc. Sanja Filep, dia; prof. dr. sc. Vesna Mikić dia; Mirna Javorović Pehar, dia;

Nikolina Muža, dia; Iva Đaković, dia; Danilo Arsić, M.Arch., Tomislav Pelin, dipl.ing.stroj.

{“list”:{“27290 “:”fi18441”,”27289 “:”fi18442”,”27288 “:”fi18443”,”27287 “:”fi18444”,”27286 “:”fi18445”,”27285 “:”fi18446″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Posebno priznanje radu pod šifrom 27

Autori:  Zala Likavec, u.d.i.a.; Maja Slapernik, u.d.i.a.; Blaž Budja, u.d.i.a.; Rok Jereb, u.d.i.a.; Grega Valenčič, abs.arh.; Goran Glavan, dipl.ing.arh.

{“list”:{“27296 “:”fi18447”,”27295 “:”fi18448”,”27294 “:”fi18449”,”27293 “:”fi18450”,”27292 “:”fi18451”,”27291 “:”fi18452″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Vrijeme i mjesto održavanja izložbe pristiglih radova biti će objavljeni naknadno.

Ocjenjivački sud