Aktualno
REZULTATI NATJEČAJA za izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izradu UPU „ŠRC KORANA“ U KARLOVCU
datum/vrijeme
10.09.2020.

GRAD KARLOVAC

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

 • OBJAVLJUJU REZULTATE za
 • Urbanističko – arhitektonski
 • Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i prvog stupnja složenosti
 • NATJEČAJ
 • za izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izradu
 • UPU ”ŠRC KORANA” U KARLOVCU

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, Karlovac, OIB: 25654647153, telefon: 047/628 102, e-mail: damir.mandic@karlovac.hr, internetska adresa: www.karlovac.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Damir Mandić

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: 01/4816 151, e-mail:  tajnistvo@uha.hr, internetska adresa: www.uha.hr, odgovorna osoba: Maja Furlan Zimmermann, dipl. ing. arh., predsjednica

 • IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
 • Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, 10000 Zagreb

CPV: 71200000-0

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 082/20

Predmet nabave: Izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje područja „ŠRC KORANA“ u Karlovcu.

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 93-20/KA-UA/NJN

PREDMET I CILJ NATJEČAJA:

Cilj natječaja je iznalaženje najboljeg idejno urbanističko-arhitektonsko rješenja uređenja prostora „ŠRC Korana“ koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati  lokaciju na desnoj obali Korane u središtu grada Karlovca.

 • Posebni ciljevi su sljedeći:
 • – urbanistička zamisao rješenja koje uspostavlja odnos sa širim kontekstom stvarajući novi identitet grada Karlovca u prostornom i programskom smislu;
 • – oblikovanje u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, konzervatorskim i krajobraznim smjernicama zadanim Programom za provedbu javnog natječaja;
 • – optimalno korištenje lokacije s minimalnom izgradnjom koja je uklopljena u pejsaž (kao dio kulturnog krajolika);
 • – uspostava kvalitetnog odnosa postojeće i nove gradnje;
 • – kvalitetno prometno povezivanje s gradskim prometnim sustavom, zadovoljavanje parkirališnih potreba, te priključenje građevina na sustav komunalne infrastrukture prema posebnim uvjetima nadležnih komunalnih službi;
 • – u svrhu racionalne upotrebe i uštede energije moguće je predvidjeti alternativne izvore energije, pri čemu se prednost daje obnovljivim izvorima koji nemaju negativan utjecaj na okolinu.

Nagrađeni radovi koristit će se kao stručne urbanističko-arhitektonske podloge za izradu Urbanističkog plana uređenja “ŠRC Korana”.

Na natječaj, koji je trajao od 2.6.2020. god. do roka za predaju natječajnih radova 28.8.2020. god., zaprimljeno je ukupno 11 radova.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

 • Predsjednik ocjenjivačkog suda:
 • 1. dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh. – predstavnik Provoditelja
 • Članovi ocjenjivačkog suda:
 • 2. dr.sc. Ana Hranilović Trubić, dipl.ing.građ. – predstavnica Raspisivača, dopredsjednica
 • 3. Ivona Jerković, dipl.ing.arh. – predstavnica Provoditelja
 • 4. Nikolina Maradin, dipl.ing.arh. – predstavnica Raspisivača
 • 5. Toma Plejić, dipl.ing.arh. – predstavnik Provoditelja
 • Zamjenik člana OS-a:
 • Nikola Fabijanić, dipl.ing.arh. – predstavnik Provoditelja
 • Tehnička komisija:
 • Luka Lipšinić, dipl.ing.- predstavnik Raspisivača
 • Martina Stjepandić, mag.ing.arch.- predstavnica Provoditelja
 • Tajnica natječaja:
 • Margareta Luša Jurić, dipl.ing.arh.- predstavnica Provoditelja

Ocjenjivački sud je na V. sjednici održanoj 03.09.2020. jednoglasno donio slijedeću odluku o dodjeli nagrada:

I.  nagrada u neto iznosu  76.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 10:

AUTORI: BERNARDA SILOV, DAVOR SILOV / ATMOSFERA D.O.O., KRISTINA ROGIĆ, KSENIJA RADIĆ KNEŽEVIĆ, PETRA VLAHEK SURADNIK: DAVOR PLAVŠIĆ

II.  nagrada  u neto iznosu 47.500,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 09:

AUTORI: OLIVER ČIKEŠ, IVA ĆUZELA-BILAĆ, MARKO MIŠKULIN, MARA URODA, ANA STANIČIĆ, RANKO PUŽ, NINA ŠEGULJA / ČIKEŠ-ĆUZELA d.o.o.

III. nagrada  u neto iznosu 28.500,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 05:

AUTORI: IVA LETILOVIĆ, dia IGOR PEDIŠIĆ, dia KOAUTORICE: KARMEN MILETIĆ, mag.ing.arh. MATEA SENJAK, mag.ing.arh. PROJEKTNI TIM: IVA LETILOVIĆ, dia, IGOR PEDIŠIĆ, dia, KARMEN MILETIĆ, mag.ing.arh., MATEA SENJAK, mag.ing.arh., ANTE GRBIĆ, mag.ing.arh., IVONA PEŠA, stud.arh., PROJEKT HORTIKULTURE: SILVIJA JUSUP, mag.ing.agr., VIZUALIZACIJE: RENDER BIRO / MARIJAN KATIĆ

IV. nagrada  u neto iznosu 22.800,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 11:

AUTORI: MARINO DUJMOVIĆ, ovl.mag.ing.arh., MATHILDE ETCHELECU, mag.arh. i studentica krajobrazne arhitekture, MARTA MILA PASCUAL, mag.arh. i mag. krajobrazne arhitekture, ARIANA SECCHI TARRES, mag.agronomije i studentica krajobrazne arhitekture, BLANCA CAROLINA ZEGARRA TIPISMANA, mag. arhitekture i studentica krajobrazne arhitekture

V. nagrada  u neto iznosu 15.200,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 03:

AUTORI: DARIO ŠPOLJARIĆ, BRUNA FURAČ

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 

Projektni natječaj sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i iznosi ukupno neto 250.000,00 kuna bez PDV-a i svih ostalih davanja.

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), i „Zakona o javnoj nabavi“ (NN 120/16).

Izložba natječajnih radova i razgovor Ocjenjivačkog suda s natjecateljima, održat će se u ponedjeljak, 28.9.2020. s početkom u 18.00 sati u dvorani i na otvorenom prostoru trga Aquatike – Slatkovodnog akvarija Karlovac, na adresi: Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1a, Karlovac.

 • Za Ocjenjivački sud:
 • Margareta Luša Jurić, dipl.ing.arh.
 • Tajnica natječaja