GRAD ZADAR
raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA
organizira i provodi
javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju

NATJEČAJ
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja
BASTIONA CITADELA U ZADRU

INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je 
GRAD ZADAR,
Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB: 09933651854
kojeg zastupa gradonačelnik Božidar Kalmeta, dipl.ing.
t: 023.208 197, f: 023.208 104, e: graditeljstvo@grad-zadar.hr
Osoba Raspisivača natječaja zadužena za kontakt:
Ana Bajlo, dipl.ing.bioteh.
e-adresa: ana.bajlo@grad-zadar.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je 
DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA, 
Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB: 61787112557
kojeg zastupa predsjednica Društva Simona Gregorović, dipl.ing.arh.
t: 023. 778 700, f: 023. 778 370, e: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com
Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt:
Ana Đinđić, dipl.ing.arh.
e-adresa: ana.markulin@yahoo.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je
Modulor d.o.o., Marcela Kušara 22, Zadar, Lenka Šaran, ovl. arh., lenka.saran@zadar.net, 
OIB: 29290688464

EV. BROJ NABAVE: MN 7/15

BROJ OBJAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE: 2015/S 012-0028110

Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 
20-15/ZD-UA/NJN

PREDMET natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja bastiona Citadela u Zadru – natječaj je za realizaciju. 

SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog uređenja bastiona Citadela u Zadru.

PRAVO  SUDJELOVANJA imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata. Na natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

OCJENJIVAČKI SUD                                

Predsjednik: 1. Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Članovi: 2. Matko Segarić, dipl.ing.građ., predstavnik Raspisivača
            3. Vladimir Kasun, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
            4. Nenad Kondža, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
            5. Tomislav Krajina, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
    
Zamjenik:    Marija Kojaković, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja 

STRUČNI SAVJETNICI

1. Barbara Peranić, dipl.pov.umj. i dipl.arh., Konzervatorski odjel u Zadru
2. doc. dr. sc. Karla Gusar, Sveučilište u Zadru
3. John Čolak, Hrvatsko narodno kazalište Zadar
4. mr. Mirna Petricioli, Nasadi d.o.o.

TEHNIČKA KOMISIJA

1. Simona Gregorović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
2. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

TAJNIK

Ana Đinđić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Kriteriji za ocjenjivanje natječajnih radova 
kvaliteta urbanističko-arhitektonskog koncepta; usklađenost rada s projektnim zadatkom s programskim osnovama natječaja, te prostornim planom na snazi; usklađenost rada s konzervatorskim uvjetima; funkcionalnost, estetske i oblikovne kvalitete predloženog rješenja; sigurnost korisnika; etapnost realizacije, racionalnost i ekonomičnost rješenja u izvedbi i održavanju; energetska učinkovitost i zaštita okoliša; inovativnost u pristupu rješavanja zadatka.

ODLUKA O NAGRADAMA

Prva nagrada u neto iznosu od  62.400,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 15

Autori:        Multiplan arhitekti d.o.o., 
Projektni tim:    Aleš Žnidaršič u.d.i.a
        Katja Žlajpah u.d.i.a
        Urška Bertok u.d.i.d.a
        Kaja Todorovič abs.arh
        Vesna Vraničar u.d.i.a
        Matija Žerjav, str.spec.ing.sec., Inspekting d.o.o. – mjere zaštite od požara 

{“list”:{“27523 “:”fi18672”,”27522 “:”fi18673″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Druga nagrada u neto iznosu od  39.000,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 03

Autor:        Prof. Nenad Fabijanić d.i.a.
Projektni tim:    Željko Pavlović, dipl.ing.arh.
                       Davor Pavlović, dipl.ing.arh.
                       Iva Kušan, dipl.ing.arh.
                       Maja Kušan, mag.ing.arh.
Hortikultura:    Robert Duić, dipl.ing.agr.

{“list”:{“27521 “:”fi18674″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Treća nagrada u neto iznosu od  23.400,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 01

Autori:        Siniša Bodrožić
        Ivan Rališ
        Laura Gomez Agudelo

{“list”:{“27520 “:”fi18675″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Četvrta nagrada u neto iznosu od 18.720,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 10

Autori:        NFO
Projektni tim:    Ana Begović
        Kata Marunica
        Nikica Pavlović
        Sandra Perić Klapan
        Nenad Ravnić
        Goran Rukavina
        Filip Vidović
        Andrija Matotan

{“list”:{“27519 “:”fi18676″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Peta nagrada u neto iznosu od 12.480,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 05

Autori:        Sara Jurinčić
        Vedrana Pecotić
        Tena Petrović
        Marko Skoblar
        Miroslav Pejić

{“list”:{“27518 “:”fi18677″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Planirana okvirna sveukupna vrijednost uređenja bastiona Citadela iznosi: 12 mil. kuna (bez PDV-a, s uređenjem okoliša i opremom).

Procijenjena vrijednost nabave daljnje projektne dokumentacije koja se temelji na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije iznosi 384.000 kuna.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije za fazu II u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN.

Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (”Narodne novine”, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH, u daljnjem tekstu ZJN ) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata (”Narodne novine”, br. 85/14) ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-o

Sve plakate nagrađenih radova možete pronaći na web stranici ZDA .