GRAD ZAGREB
I

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

OBJAVLJUJU REZULTATE

za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

P R O J E K T N I N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-oblikovnog rješenja

UREĐENJE JAVNE POVRŠINE I OBLIKOVANJE SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTVAMA HOLOKAUSTA U BRANIMIROVOJ ULICI U ZAGREBU

Spomenik za šest milijuna Židova stradalih u Holokaustu

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 39-17/ZG-UAO/NJN
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2124-2017-EMV

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437, telefon:+385 1 6503788, e-mail: javna.nabava@zagreb.hr, internetska adresa: www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: +385 1 5509 705 , e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: dr.sc. Ana Mrđa dipl.ing.arh, v.d. predsjednice UHA-e.

Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa: Dragica Barešić, dipl.ing.arh., 562, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonsko-oblikovnog rješenja uređenje javne površine i oblikovanje spomen obilježja žrtvama holokausta u Branimirovoj ulici u Zagrebu – Spomenik za šest milijuna Židova stradalih u Holokaustu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je iznalaženje najboljeg oblikovnog rješenja spomen obilježja-spomenika žrtvama holokausta kao i uređenje partera javne površine na predmetnoj lokaciji (unutar Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb-Donji grad).

Žrtve holokausta zaslužuju vječni spomen, i upravo zbog vječnog spomena na žrtvu, potrebno je podići spomenik žrtvama holokausta kako bi nam bio stalni podsjetnik na tolike žrtve holokausta koji je učinio čovjek kad nisko padne pod utjecaj zločinačkih totalitarnih ideologija.

I u novijoj povijesti, unatoč nastojanjima, svjedoci smo negativnih pojavnosti u društvu kojima se veličaju totalitarni režimi i krše ljudska prava. Zato svatko na razini svoje odgovornosti, mora prenositi mladim naraštajima, uvjerljive i autentično poruke i znanja o holokaustu kako se nikada ne bi ponovio.

Raspisivač projektnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao slijedeće elemente:

– prostorni koncept spomenika u odnosu na urbani kontekst zadane lokacije,
– arhitektura spomenika i uređenje lokacije spomenikom,
– oblikovne, simboličke i estetske kvalitete spomenika,
– jednostavnost održavanja.

Na natječaj koji je trajao od 20.04.2017. do roka za predaju 20.6.2017. do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata regularno je zaprimljeno 38 radova. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Branko Lustig, predsjednik OS-a; Marijan Hržić, dipl.ing.arh., dopredsjednik OS-a; Peruško Bogdanić; Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.; Vesna Kusin; Mladen Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh.; Andrija Rusan, dipl.ing.arh.; Senka Dombi, dipl.ing.arh., zamjenica člana OS-a; Nataša Popović, zamjenica člana OS-a te stručna savjetnica OS-a: Nataša Jovičić na 8. sjednici održanoj 18.7.2017. donio je slijedeće odluke:

I. nagrada u neto iznosu od 60.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 13

Autori: Dalibor Stošić, akademski kipar
Krešimir Rogina, dipl.ing.arh.

Suradnici: Anita Zlomislić
Nikolina Raguž Lučić
Snježana Jakopčić

II. nagrada u neto iznosu od 45.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 36

Autori: BIRO
Hrvoje Arbanas
Saša Košuta
Mario Kralj
Dora Lončarić

III. nagrada u neto iznosu od 30.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 35

Autor: Nenad Fabijanić

Projektna suradnja: Ivana Krmpotić
Željko Pavlović
Davor Pavlović
Hortikultura: Robert Duić
Izrada makete: Mladen Šercer, CATeh-FSB
Mioadrag Katalenić
Studio Kušan
Fotografija makete: Damir Fabijanić
Fotografije uzoraka: Miro Martinić

IV. nagrada u neto iznosu od 15.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 25

Autori: Petar Barišić, akademski kipar
Iva Letilović, dipl.ing.arh.
Igor Pedišić, dipl.ing.arh.

Suradnici: Miodrag Gladović dipl.ing.el.,multim. umjetnik, autor koncepta zvuč. inst.
Alen Sinkauz, muzikolog i skladatelj, autor zvučne kompozicije
Miljenko Jergović, književnik, suradnik na konceptu
Ivica Turčić, dipl.ing.arh., izrada makete
Igor Kozlina, dipl.ing.arh., izrada makete
Marijan Katić, Renderbiro, vizualizacije
Nino Hiveš, stud. kiparstva
Ivan Banovac, mag.ing.arh.
Luka Fatović, mag.ing.arh.
Marcel Kopričanec, stud.arh.
dr.sc. Nenad Bobanac, dipl.ing., tehnička podrška

Pisano priznanje dodjeljuje se radu pod broj 05

Autori: Hrvoje Marinović, dipl.ing.arh.
Stjepan Miketek, mag.ing.arh.
Ana Tomšić, dipl.ing.arh.

Pisano priznanje dodjeljuje se radu pod broj 11

Autori: Ivan Mucko
Max Mucko

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 787.469,23 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

– nagradni fond u iznosu od 150.000,00 kuna neto, odnosno 210.056,36 kuna bruto bez PDV-a,
– naknada radnim tijelima u iznosu od 63.000,00 kuna neto, odnosno 92.412,87 kuna bruto bez PDV-a,
– projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 485.000,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata, njihovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 5.511.000,00 kuna bez PDV-a.

Za Ocjenjivački sud:

Tajana Jaklenec, dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja

Izložba natječajnih radova otvara se 27. srpnja 2017. u 20 sati u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu.