REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG-URBANISTIČKOG RJEŠENJA “POSLOVNE GRAĐEVINE SA SKLADIŠTEM U BLATU“, U ZAGREBU.

NATJEČAJ

Opći, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja. Registarski broj natječaja je 19-15/ZG-UA/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

Jurke nekretnine d.o.o., Zagreb, 14. Trokut 19 (OIB 29623533442), zastupana po Gosp. Andrija Gudeljević

PROVODITELJ NATJEČAJA:

Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

UOA Renato Cottiera, Zagreb, Čazmanska 2

PRAVO SUDJELOVANJA:

u svojstvu autora imale su imaju fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova ocjenjivački sud je valorizirao:

                – Realizacija prostornog programa                      

                – Primjerenost funkcionalnih, i kvalitativnih zahtjeva

                – Racionalnost i ekonomičnost rješenja

– Prostorna i oblikovna kvaliteta

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:

Dr.sc. Prof. Goran Poljanec, dia., Predsjednik O.S.;  Davor Katušić, ovl.arh. (br. 1840);  Doc. Lovorka Prpić, ovl. arh. (br. 2818); Andrija Gudeljević – predstavnik investitora; Zvonko Grgić – predstavnik investitora i Miljenko Bernfest, ovl. arh.(br.1260), zamjenik člana OS.

Tehnička komisija: 

Lea Lončarević Žibret, ovl. arh. (br. 3503); Dragutin Gašparović, ovl. arh. (br. 606)

Tajnik natječaja:               

Miroslav Dragomanović, ovl. arh.

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 11 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda, večinom glasova su dodjeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 80.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „04“

Autor:  Zoran Pomykalo, ovl.arh.

{“list”:{“27424 “:”fi18555”,”27423 “:”fi18556”,”27422 “:”fi18557”,”27421 “:”fi18558”,”27420 “:”fi18559”,”27419 “:”fi18560”,”27418 “:”fi18561”,”27417 “:”fi18562”,”27416 “:”fi18563”,”27415 “:”fi18564”,”27414 “:”fi18565″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

DRUGA NAGRADA u iznosu od 50.000,00 kn neto dojeljuje se radu pod šifrom „08“

Autori:  Studio A d.o.o.

{“list”:{“27430 “:”fi18578”,”27429 “:”fi18579”,”27428 “:”fi18580”,”27427 “:”fi18581”,”27426 “:”fi18582”,”27425 “:”fi18583″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

TREĆA NAGRADA u iznosu od 30.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „07“

Autori: Božica Vojnović, ing.građ. ovl. arh.; Nikola Arambašić, mag.ing.arch.

{“list”:{“27436 “:”fi18584”,”27435 “:”fi18585”,”27434 “:”fi18586”,”27433 “:”fi18587”,”27432 “:”fi18588”,”27431 “:”fi18589″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

ČETRVRTA NAGRADA u iznosu od 24.000,00 kn.neto dodjeljuje se radu pod šifrom „06“

Autor: ARHITEKTONSKI ATELIER HRŽIĆ d.o.o.

Projektni tim: prof.dr.sc. Marijan Hržić, dipl.ing.arh.; Andrea Hržić Šesnić, dipl.ing.arh.; Žana Radetić, dipl.ing.arh.;Ana-Marija Rem, dipl.ing.arh.; Danira Rubeša, mag.ing. arch

{“list”:{“27441 “:”fi18590”,”27440 “:”fi18591”,”27439 “:”fi18592”,”27438 “:”fi18593”,”27437 “:”fi18594″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

       

PETA NAGRADA u iznosu od 16.000,00 kn.neto dodjeljuje se radu pod šifrom „03“

Autor: Krešimir Ivanišević, dia

{“list”:{“27447 “:”fi18595”,”27446 “:”fi18596”,”27444 “:”fi18598”,”27445 “:”fi18597”,”27443 “:”fi18599”,”27442 “:”fi18600″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Vrijeme i mjesto održavanja izložbe pristiglih radova biti će objavljeni naknadno.

Ocjenjivački sud