Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruženje hrvatskih arhitekata objavljuju

REZULTATE NATJEČAJA

za izradu idejnog arhitektonskog rješenja SPORTSKO-EDUKACIJSKOG CENTRA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA na području Zapadnog kampusa za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (KIF-a)

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 02/2014

Registarski broj natječaja: 187-14-ZG-IAU

Investitor: KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Horvaćanski zavoj 15, Zagreb, OIB: 25329931628, koji zastupa dekan, prof.dr.sc. Damir Knjaz, tel:  +385 1 3658666, e-mail: dekanat@kif.hr

Organizator i Provoditelj: UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, koje zastupa predsjednica Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh, tel: +385 1 5509705, e-mail: tajnistvo@uha.hr

SVRHA I CILJ natječaja je bilo dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja Sportsko-edukacijskog centra Kineziološkog fakulteta na području Zapadnog kampusa kao podloge za izradu sveukupne dokumentacije potrebne za izgradnju zgrade, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) i svim propisima koji proizlaze iz zakona.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao:

– primjerenost prostornog koncepta;

– prostornu i oblikovnu kvalitetu rješenja;

– uspješnost funkcionalnog rješenja;

– racionalnost i ekonomičnost rješenja;

– kvalitetu primijenjenih rješenja energetske učinkovitosti i održive gradnje;

– usuglašenost arhitektonskog i energetskog koncepta zgrade;

– provedivost izgradnje;

– kvalitetu društvenog života studenata, nastavnika, istraživača, sportaša i rekreativaca u zatvorenim i otvorenim prostorima Sportsko-edukacijskog centra.

Pravo sudjelovanja imale su sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član tima ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata.

Na natječaj koji je trajao od 10.10.2014. do roka za predaju natječajnih radova 09.12.2014. regularno je zaprimljeno 25 radova.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: prof. Igor Franić, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a; prof. dr.sc. Damir Knjaz, dopredsjednik OS-a; prof. dr.sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh.; izv.prof. mr.sc. Leo Modrčin, dipl.ing.arh.; doc. dr.sc. Tomislav Krističević i v.pred. Marina Bertina, dipl.ing.arh. (zamjenica člana) na 12. Plenarnoj sjednici održanoj 22.12.2014. većinom glasova donio je sljedeće odluke:

I. Nagrada u neto iznosu  82 000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „KiF 06“

Autor:

1. Zivil Technikerin VEDRANA SENEČIĆ, Architektin Dipl. Ing., Wien, Austrija

2. Dr. Sci. ŽELJKO KATALINIĆ, d.i.a., Wien, Austrija

3. STUDIO XXL d.o.o., Zagreb

Projektni tim:

Arhitektura /

Vedrana Senečić d.i.a

Željko Katalinić d.i.a.

Ante Neno Barada d.i.a.

Antun Diklić d.i.a.

Ivana Bobić Linke d.i.a.

Vedran Linke d.i.a.

Danijel Cetina d.i.a.

Nina Katalinić d.i.a.

Marijana Pivac d.i.a.

Konstrukcija /

Hink Hempel Meler ZT GmbH, Wien, Austrija

Energetski koncept /

TK11 Gebäudetechnik e.U., Hollabrunn, Austrija

Dizajn i vizualizacije /

The 3D Bakery, Barcelona, Španjolska

Mladen Burazor, Sarajevo, BiH

Arnel Smajlović, Sarajevo, BiH

Ivan Katalinić, Bolzano, Italija

Sven Senečić, Zagreb

{“list”:{“27112 “:”fi18263”,”27111 “:”fi18264”,”27110 “:”fi18261”,”27109 “:”fi18262”,”27108 “:”fi18258”,”27107 “:”fi18259”,”27106 “:”fi18260”,”27105 “:”fi18253”,”27104 “:”fi18254”,”27103 “:”fi18255”,”27102 “:”fi18256”,”27101 “:”fi18257″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

II. Nagrada u neto iznosu 66 000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „KiF 13“

Autori:

Nika Baričić, dipl.ing.arh.

Damir Petric, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Hrvoje Vidović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Nikola Kašić, stud. arh.

{“list”:{“27119 “:”fi18270”,”27118 “:”fi18271”,”27117 “:”fi18268”,”27116 “:”fi18269”,”27115 “:”fi18267”,”27114 “:”fi18265”,”27113 “:”fi18266″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

III. Nagrada u neto iznosu 50 000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „KiF 05“

Autor:

Radionica arhitekture

Projektni tim:

Fani Frković

Mario Grgurev

Dora Krušelj

Klara Nikšić

Jelena Prokop

Ana Rako

Goran Rako

Josip Sabolić

Maketa:

Mario Škarijot

{“list”:{“27125 “:”fi18274”,”27124 “:”fi18275”,”27123 “:”fi18276”,”27122 “:”fi18277”,”27121 “:”fi18272”,”27120 “:”fi18273″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

IV. Nagrada u neto iznosu 40 000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „KiF 16“

Autori:           

Ivan Rališ, dipl.ing.arh.- osoba ovlaštena za projektiranje

Siniša Bodrožić, dipl.ing.arh.

Suradnica:

Laura Gómez Agudelo, dipl.ing.arh.

{“list”:{“27129 “:”fi18281”,”27128 “:”fi18278”,”27127 “:”fi18279”,”27126 “:”fi18280″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

V. Nagrada u neto iznosu 26 000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „KiF 21“

Autor:

ARHITEKTONSKI ATELIER HRŽIĆ d.o.o.

Projektni tim: 

prof.dr.sc. Marijan Hržić, dipl.ing.arh.

Andrea Hržić Šesnić, dipl.ing.arh.

Ante Katić, mag.ing.arh.

Matija Novak, mag.ing.arh.

Branko Palić, mag.ing.arh.

Žana Radetić, dipl.ing.arh.

Ana-Marija Rem, bacc.arh.

Konzultant za konstrukciju:

Egon Lokošek, dipl.ing.arh.

{“list”:{“27136 “:”fi18287”,”27135 “:”fi18288”,”27134 “:”fi18284”,”27133 “:”fi18285”,”27132 “:”fi18286”,”27131 “:”fi18283”,”27130 “:”fi18282″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

?

Jedan od četiri jednakovrijedna otkupa u neto iznosu 16 500,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „KiF 01“

Autori:

Marko Bogadi, mag.ing.arh.

Sanjin Sabljak, dipl.ing.arh.

Damir Vitković, dipl.ing.arh.

{“list”:{“27140 “:”fi18289”,”27139 “:”fi18290”,”27138 “:”fi18291”,”27137 “:”fi18292″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Jedan od četiri jednakovrijedna otkupa u neto iznosu 16 500,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „KiF 10“

Autori:           

Irena Bakić, bacc.ing.arh.

Nikola Brlek, d.i.a.

Maja Francuz, d.i.a.

Suradnik:

Juraj Pavlek

{“list”:{“27149 “:”fi18301”,”27148 “:”fi18300”,”27147 “:”fi18297”,”27146 “:”fi18298”,”27145 “:”fi18299”,”27144 “:”fi18293”,”27143 “:”fi18294”,”27142 “:”fi18295”,”27141 “:”fi18296″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Jedan od četiri jednakovrijedna otkupa u neto iznosu 16 500,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „KiF 11“

Autori projekta:         

Siniša Justić, dipl.ing.arh.

Darko Latin, dipl.ing.arh.

Projektni tim:

Siniša Justić, dipl.ing.arh.

Darko Latin, dipl.ing.arh.

Maja Cindrić, univ.bacc.arch.

Tomislav Grabar, univ.bacc.arch.

Sara Jurinčić, univ.bacc.arch.

Izrada makete:

Hrvoje Spudić, univ.bacc.arch.

Konzultant za konstrukciju:

doc.dr.sc. Ivan Galić, dipl.ing.građ.

Konzultant za strojarske instalacije:

Tomislav Vučinić, dipl.ing.stroj.

{“list”:{“27156 “:”fi18307”,”27155 “:”fi18308”,”27154 “:”fi18306”,”27153 “:”fi18305”,”27152 “:”fi18302”,”27151 “:”fi18303”,”27150 “:”fi18304″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Jedan od četiri jednakovrijedna otkupa u neto iznosu 16 500,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „KiF 18“

Autori:           

Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh.

Tonči Čerina, dipl.ing.arh.

Suradnik:

Neven Vlahović, stud.arh.

{“list”:{“27162 “:”fi18314”,”27161 “:”fi18311”,”27160 “:”fi18312”,”27159 “:”fi18313”,”27158 “:”fi18309”,”27157 “:”fi18310″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Za Ocjenjivački sud: dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh., tajnica natječaja