OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 64-18/DU-AU/N

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je UDRUGA „Mali Stradun“, Ćira Carića 7, 20000 Dubrovnik, OIB: 86285408260, telefon: +385 912323205, e-mail: udrugamalistradun@gmail.com, odgovorna osoba: Nikola Sršen, dr. med. dent.,  predsjednik

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: +385 1 5509 705, e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: Emil Jurcan, dipl. ing. arh., predsjednik

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA: Društvo arhitekata Dubrovnika, Iva Vojnovića 24, 20000 Dubrovnik, drustvo.arhitekata.dubrovnik@gmail.com

Romano Duić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, Entasis d.o.o. studio za arhitektonsko projektiranje, Ulica kralja Tomislava 7A, 20000 Dubrovnik

Božo Benić, mag.ing.arch., Ured ovlaštenog arhitekta Božo Benić, Iva Vojnovića 24, 20000 Dubrovnik

VRSTA NATJEČAJA: Opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja rekonstrukcije zone Mali Stradun u turističkom kompleksu Babin Kuk.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja rekonstrukcije zone Mali Stradun u turističkom kompleksu Babin Kuk.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: Osnovni cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i cjelovitog rješenja rekonstrukcije zone Mali Stradun u turističkom kompleksu Babin Kuk. Jedan od ciljeva ovog natječaja je dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju. Kod prostornog oblikovanja planiranih zahvata rekonstruktivne nadogradnje projektantima se daje nužna sloboda u oblikovnoj interpretaciji i strukturnoj organizaciji novih sadržaja, ali uz uvažavanje i referiranje na oblikovni i prostorni sklop postojeće arhitektonske strukture. U okviru maksimalno dopuštene katnosti, a ovisno o prijedlogu buduće namjene svakog pojedinačnog poslovnog prostora, projektanti su slobodni u načinu vertikalnog komponiranja volumena; tj. odabiru optimalne visine i načina nadogradnje pojedinih arhitektonskih korpusa.

Natječaj za realizaciju će temeljem uvjeta natječaja i detaljno utvrđenog programa rezultirati izborom najboljeg natječajnog rada, ugovaranjem izrade daljnje potrebne dokumentacije te izvedbom zgade ili zahvata koji su predmet natječaja.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

– ukupnu urbanističko-prostornu koncepciju (odnos prema izvornom projektu i okolišu:  topografiji terena, hortikulturi i okolnim cjelinama),

– arhitektonsko oblikovanje,

– ekonomičnost i provedivost rješenja,

– odnos prema parkovnim i zelenim površinama te

– kvalitetu prostorno-funkcionalnih rješenja pojedinih sklopova.

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

———————————————————————————————-

Na natječaj koji je trajao od 2.7.2018. do roka za predaju 30.8.2018. do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata regularno je zaprimljeno 6 radova. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Dinko Peračić, dipl. ing. arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda; Maja Furlan Zimmermann, dipl. ing. arh., dopredsjednica Ocjenjivačkog suda; David Kabalin, dipl. ing. arh.; Nikola Sršen, dr. med. dent.; Lovel Giunio, dipl. ing. arh.; Ida Polzer, dipl. ing. arh., zamjenica člana OS-a na 3. sjednici održanoj 13.9.2018. donio je odluku o poništenju natječaja jer niti jedan pristigli rad nije u potpunosti u skladu s Programom i Uvjetima natječaja.

Natječaj će se ponoviti, a Natječajni elaborat potrebno je izmijeniti i dopuniti u skladu s preporukama Ocjenjivačkog suda. Načelo anonimnosti je poštivano te se svi natjecatelji mogu javiti na ponovljeni natječaj.

Natjecatelji će radove moći preuzeti u roku do 15 dana od dana završetka izložbe radova ponovljenog natječaja, nakon kojega roka Raspisivač i Provoditelj ne odgovaraju za radove.

Natječaj se proveo u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata.

 

Za Ocjenjivački sud:

Doc. dr.sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja