Rezolucija II. Kongresa inženjera i tehničara Jugoslavije o izvršenju petogodišnjeg plana i zadacima tehničkih stručnjaka