Republička nagrada “Borba” SR Slovenija ,Objekt trgovine i pošte u Vremskem Britofu