Knjigu će predstaviti ravnatelj CKNZ Branko Marić, Borka Bobovec, jedna od recenzentica knjige, akademik Mladen Obad Šćitaroci, voditelj znanstvenog projekta u sklopu kojeg je knjiga nastala, teoretičar arhitekture Maroje Mrduljaš, te jedan od autora većine stambenih zgrada u Remetinečkom gaju – Bogdan Budimirov.

U knjizi Remetinečki gaj – Početak sustavne urbanizacije novozagrebačkog područja doc.dr.sc. Ivan Mlinar na hrvatskom i engleskom jeziku daje osvrt na razvoj i obilježja novozagrebačkog područja i općine Remetinec, zatim sustavan i cjelovit prikaz urbanističkog razvoja, arhitektonskog oblikovanja i današnjeg stanja Remetinečkog gaja, te osvrte autora i stanovnika vezanih uz Remetinečki gaj, nakon kojih slijedi fotoalbum te kronologija Remetinečkog gaja i novozagrebačkog područja. Knjiga je namijenjena uz domaće i inozemnim znanstvenicima, stručnjacima i ostalim zainteresiranim čitateljima koji mogu saznati gotovo zaboravljene činjenice vezane uz početak i razvoj Novog Zagreba koji predstavlja bitan dio hrvatskog urbanističko-arhitektonskog naslijeđa. Značaj i doprinos knjige je, uz znanstvenu i stručnu relevantnost, afirmacija i aktualiziranje problema moderne urbanističko-arhitektonske baštine. Knjiga je izdana u nakladi Centra za kulturu Novi Zagreb i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dio je znanstvenokulturnog projekta Upoznaj svoje naselje – kreiraj svoj grad (Centar za kulturu Novi Zagreb) te znanstvenoistraživačkog projekta (kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost) Urbanizam naslijeđa – Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa (voditelj akademik Mladen Obad Šćitaroci, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Znanstvena monografija rezultat je kontinuiranih istraživanja urbanističkog razvoja Zagreba i zagrebačkih stambenih naselja koja provodi doc.dr.sc. Ivan Mlinar (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i u okviru kojih je objavljen niz znanstvenih i stručnih radova te obranjena disertacija Urbanistička obilježja zagrebačkih stambenih naselja izgrađenih od 1918. do 1963. godine.