Nagrada Bernardo Bernardi
Rekonstrukcija kuće Sablić/Kugli, Zagreb
Godina
2012.
Autori
Koautor

Tvrtka

Suradnici

Njirić + Arhitekti, Srećko Andraši, Angelina Krtalić, Korina Hrnčir

Adresa