Suverenim rješavanjem funkcionalnih, možemo reći «nojfertovskih» zadataka, te ostvarivanjem pritom korisnih i ugodnih prostora boravljenja, a sve uz minimalno korištenje arhitektonske dramaturgije, čijim viškom arhitektura često zna izgubiti svoj smisao, izdvojio se projekt Rekonstrukcije i dogradnje OŠ „Tituš Brezovački“, Špansko I u Zagrebu