Potaknuti javnim objavama g. Zlatka Uzelca na društvenim mrežama, dužni smo reagirati na učestalo iznošenje neistina i osobnih dojmova kojima se obmanjuje javnost, diskreditira Udruženje hrvatskih arhitekata i omalovažava, podcjenjuje i vrijeđa članove ocjenjivačkog suda, stručne savjetnike i natjecatelje u natječaju za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi.

Stavovi koje javno iznosi su subjektivni i pristrani, a njihov sadržaj i način iznošenja nije primjeren ni stručnom ni javnom diskursu.

Klasifikacije i objave poput: „tromjesečno natezanje s bahatim i neukim, a krajnje drskim i bahatim društvancem“, „bojim se da će mnogi biti zavedeni nebuloznom prometnom “studijom”“, „kako poniziti povijesni trg i cijeli jedan grad – prvonagrađeni rad Ivane Tutek & co. na skandalozno provedenom urbanističkom natječaju za Trg sv. Trojstva u Požegi” i tsl. zasigurno nisu ni stručno ni objektivno mišljenje, a niti dio civilizirane polemike.

Polemika podrazumijeva suprotstavljanje mišljenja oko nekih stavova ili odluka, međutim količina i razina uvreda koje g. Uzelac iznosi javno, ali ne i direktno onima kojima ih upućuje, jasno je usmjerena na diskreditiranje kako rezultata natječaja, tako i svih uključenih u njegovu provedbu.

Izvjesno je da g. Uzelac vlastite stavove i sudove (a što je vidljivo i iz njegovih ocjena radova i izdvojenog mišljenja) poistovjećuje s objektivnom stručnom istinom. Izostanak profesionalizma, ali i tolerancije, priječi ga da prihvati da osim njegovih razmišljanja i uvjerenja postoje i drukčiji stručni pogledi i pristupi koji nisu manje vrijedni.

Nadalje, svojim ponašanjem g. Uzelac kompromitira i proceduru tj. samu instituciju javnih arhitektonskih natječaja te dovodi u pitanje legitimitet prvonagrađenog rada i njegovu daljnju realizaciju čime nanosi veliku štetu Gradu Požegi kao naručitelju, a istovremeno narušava ugled strukovnog udruženja, članova ocjenjivačkog suda i stručnih savjetnika, natjecatelja pa naposljetku i samog Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za istaknuti je da ovo nije prvi put da Udruženje hrvatskih arhitekata reagira na javno istupanje i djelovanje g. Uzelca. Podsjećamo na zajedničko očitovanje Hrvatske komore arhitekata i Udruženja 2012. godine potaknuto napadom g. Uzelca (tada pomoćnika ministrice kulture) na realizaciju prvonagrađenog rješenja Studija 3LHD na natječaju za splitsku rivu. Zanimljivo je za primijetiti da je na tom natječaju g. Uzelac sudjelovao kao autor, tj. natjecatelj, a rješenje je predložio u suradnji s Antunom Diklićem.

S obzirom da je g. Uzelac javno iznio niz uvreda i neistina i svoju sujetu stavio ispred profesionalne etike i, u konačnici, interesa grada za kojeg se tako ‘jako brine’, Udruženje hrvatskih arhitekata je već poduzelo korake kako bi zaštitilo svoj ugled, kao i ugled članova ocjenjivačkog suda, stručnih savjetnika i natjecatelja.

Napomena:

Kako je na razgovoru Ocjenjivačkog suda s natjecateljima 21. siječnja 2021. godine jasno istaknuto, jedini razlog za žurno zakazivanje bilo je istjecanje u dva navrata već produženog roka za provedbu natječaja ugovorenog između Udruženja hrvatskih arhitekata i Grada Požege (22. siječnja 2021. godine).

Svima koji su pročitali Protokol natječaja, a pogotovo točku 2. Zapisnika XI. sjednice ocjenjivačkog suda (str. 79/158)  jasno je da se provedba natječaja otegla, između ostaloga, i zbog odbijanja g. Zlatka Uzelca da potpiše zapisnike sjednica ocjenjivačkog suda sve dok njihov sadržaj nije bio u cijelosti podređen njegovoj volji. Pri tome je potpuno ignorirao stavove i argumente ostalih članova i članica ocjenjivačkog suda, stručnih savjetnika, tajnice natječaja, tehničke komisije, odgovorne osobe provoditelja i voditeljice natječaja u vezi s pristupom i načinom na koji se iznose ocjene radova i izdvojeno mišljenje. 

U razgovoru održanom 21. siječnja 2021. u više je navrata ponovljeno da se razgovor ocjenjivačkog suda s natjecateljima može ponoviti na zahtjev bilo kojeg od natjecatelja u slučaju da žele detaljnije proučiti natječajnu dokumentaciju i radove. Osim toga, kada se steknu uvjeti, u dogovoru Grada i UHA-e, planirano je održavanje izložbe natječajnih radova u Požegi što će biti prilika da se još jednom javno predstave rezultati i obrazlože odluka ocjenjivačkog suda i ocjene svih radova.

Snimak razgovora ocjenjivačkog suda s natjecateljima možete preuzeti na poveznici, a snimke sjednica ocjenjivačkog suda koje su održane na ZOOM platformi dostupne su na zahtjev.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

MB 03223043
OIB 01152649489

IBAN HR6223600001101550751

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA