Razmatranje na garištima-povodom visokog odlikovanja A. Freudenreicha objavljujemo ulomak njegovih zapisa iz 1945