Radovi trojice mladih hrvatskih kipara: Ivan Sabolić, akademski kipar