Radikalnost dijaloga, Dom Armije Šibenik,1960. / 1961