Rad na novom regulacionom planu Splita nakon oslobođenja (izrađen 1950 g. autor: Urbanistički zavod u Splitu)