Rad kipara Dušana Džamonje i arhitekta Fedora Wenzlera (IV nagrada)