Rad kipara Branka Ružića i arhitekta Vladimira Ivanovića (otkup)