Rad društva arhitekata hrvatske u prvom tromjesečju 1952. godine