Nagrada Borba
Računsko dispečerski centar ”Elektroslavonije”, Osijek
Godina
1978.
Autori
Koautor

Tvrtka

Suradnici

Adresa