Prostor i arhitektura: mjesta za ljude

Zavod za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine organizira Međunarodnu konferenciju o arhitektonskim politikama Prostor i arhitektura: mjesta za ljude koja će se održati 7. i 8. prosinca 2023. godine u SEECEL centru (Radoslava Cimermana 88, Zagreb).

Arhitektonske politike Republike Hrvatske – Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja temeljni su dokument kojim se potiče vrsnoća izgrađenog prostora i podiže svijest javnosti o značaju kvalitete sveukupnog prostora. 

Cilj konferencije je identifikacija izazova te određivanje prioriteta i aktivnosti kojima se može doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg prostora i arhitekture te doprinijeti unapređenju kvalitete života ljudi stvarajući poticajno, zdravo, otporno i sigurno okruženje za gospodarski i društveni napredak.  

Globalni ciljevi održivog razvoja, politike Europske unije i nacionalni zakonodavni okvir kontekst su unutar kojega kreiramo arhitektonske politike za naredno srednjoročno razdoblje. Programom konferencije potvrdit ćemo potrebu težnje ka vrsnoći arhitekture, prodiskutirati najvažnije suvremene izazove, doznati o iskustvima drugih država (Francuska, Slovenija, Španjolska i Švicarska) te dati kratki osvrt na najvažnije programe i inicijative Europske unije (Urbana agenda za EU, Novi europski Bauhaus, OBZOR i td.).  

Tijekom konferencije bit će prezentiran koncept druge generacije hrvatskih arhitektonskih politika nakon čega će o glavnim ciljevima biti pokrenuta rasprava kroz tematske radionice. 

Inspirativna predavanja bit će dodatni poticaj predavačima i sudionicima za daljnju razmjenu mišljenja. 

Konferencija je namijenjena kreatorima politika na svim razinama, prostornim planerima arhitektima i krajobraznim arhitektima, drugim zainteresiranim stručnjacima i najširoj javnosti. 

Konferencija je dio participativnog razvojnog procesa koji je započeo ESPON radionicom održanom 31. ožujka u Zagrebu (Places for People: Bringing the European perspective into Croatia’s new national policy on architecture), a nastavit će uvažavajući zaključke kojima će konferencija rezultirati.  

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno. Prijave se vrše putem poveznice.

Prema programu stručnog usavršavanja HKA konferencija se vrednuje s jedanaest (11) sati.

Područje A / Tehnička regulativa – 3 h
Područje B / Prostor i okoliš – 4 h
Područje C / Gradnja, održiva gradnja i kontekst – 4 h

Program:

Rad Udruženja hrvatskih arhitekata podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH i Zaklada Kultura nova.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

MB 03223043
OIB 01152649489

IBAN HR6223600001101550751

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA