HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST, ZAGREB

Poziva Vas na predstavljanje

Znanstvene monografije

BURGOLOGIJA

SREDNJOVJEKOVNI UTVRĐENI GRADOVI KONTINENTALNE HRVATSKE

autora dr. sc. Zorislava Horvata

Predstavljanje će se održati u utorak 7. lipnja 2016. u 11:00 sati u „Zlatnoj dvorani“ Hrvatskog instituta za povijest, Zagreb, Opatička 10

Knjiga Burgologija – Srednjovjekovni utvrđeni gradovi kontinentalne Hrvatske  jedinstveno je djelo o postojećoj hrvatskoj burgološkoj problematici, dakle o hrvatskom srednjovjekovnom, napose feudalnom fortifikacijskom i stambenom graditeljstvu. Jedinstvena je po pristupu istraživanju povijesnih spomenika, po rasčlanjivanju i sistematizaciji ove raznovrsne i složene problematike, zbog njezine stilske i tipološke slojevitosti.

Jedinstvena je i zbog bogatstva komparativne građe koju je, kroz više od četrdesetak godina sistematskog istraživanja materijalnih ostataka ovih spomenika na hrvatskim prostorima i u širim povijesnim okvirima, odradio autor dr. Zorislav Horvat. Autor opisuje, ocrtava, tumači i ocjenjuje s povijesnog i graditeljskog aspekta temeljna poglavlja, analizira mjesto i položaj spomenika, povijesne i topografske razloge njihovog nastajanja upravo na odabranim lokacijama. Djela poput ovoga, nastala kao rezultat cjeloživotnog istraživanja, rijetka su i kod velikih europskih naroda.