Promocija knjige i izložba: Urbanistički i arhitektonski natječaji u Osijeku 1994. – 2014.

Promocija knjige i popratna izložba održat će se 8.rujna s početkom u 19:00 sati u prostorima UHA-e, Trg bana Josipa Jelačića 3/1.

O knjizi će govoriti:

Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh., uvodničarka

prof.dr.sc. Tihomir Jukić, dipl. ing.arh., recenzent

Željka Jurković, dipl.ing.arh., autor

izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh., autor

mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh., autor

U nakladi Građevinskog fakulteta Osijek objavljena je knjiga – sveučilišni udžbenik Urbanistički i arhitektonski natječaji u Osijeku 1994. – 2014. u kojem je sagledana i pregledno sistematizirana tematika urbanističkih i arhitektonskih natječaja u Osijeku, od 1994. godine do danas. U knjizi su kronološki predstavljeni urbanistički, arhitektonski i neki skulpturalni natječaji provedeni u Osijeku u posljednjih 20 godina. Sustavno je dokumentirano 40 najznačajnijih natječaja, a za svaki je opisan projektni zadatak, priloženi su grafički prilozi nagrađenih radova te obrazložejna ocjenjivačkih sudova. Realizacija arhitektonskih natječaja dokumentirana je aktualnim fotografijama, a urbanističkih natječaja kartografskim prikazima iz usvojenih urbanističkih planova. Uz kronološki popis natječaja, priložena je karta grada Osijeka s označenim lokcijama. Na sve natječaje ju ukupno pristiglo sveukupno 559 radova.   

Grad Osijek pripada malobrojnim gradovima u Hrvatskoj koji imaju bogatu stogodišnju tradiciju provođenja urbanističkih i arhitektonskih natječaja putem kojih se, kroz konkurenciju ideja i kvalitete, dolazilo do najboljih rješenja. Nakon provedenog natječaja za župnu crkvu u Gornjem gradu 1890. godine, gradsku vijećnicu, kazalište i druge javne zgrade početkom 20. stoljeća, tradicija se nastavila i intenzivirala u posljednja dva desetljeća. Zbog ratnih razaranja početkom 90-ih godina prošlog stoljeća bili su reducirani gotovo svi oblici gospodarskog, društvenog, kulturnog i graditeljskog razvitka. Usprkos ratnom okruženju, stručna i društvena javnost okreću se prema planiranju i uređenju grada u budućnosti. Od tog vremena pa do danas, provedba urbanističkih i arhitektonskih natječaja postala je u Osijku gotovo standardni postupak u odabiru najkvalitetnijih rješenja za važne lokacije i zgrade. Velik broj provedenih natječaja, čiji su rezultati realizacije poznatih i priznatih arhitekata, predstavlja dokaz trajne pripadnosti osječkog prostora kulturnom krugu srednje Europe. U natječajima je sudjelovalo 983 autora – arhitekata i suradnika te 163 člana Ocjenjivačkih sudova, tajnika natječaja i članova tehničke komisije. Značajan podatak je da je cca 70% natječaja i realizirano.    

Knjiga ima stručno-istraživački, dijelom znanstveni karakter, te predstavlja dokument važan za proučavanje recentnog urbanizma i arhitekture Osijeka, ali i za cjelokupno urbanističko i arhitektonsko djelovanje u Hrvatskoj. Svrha knjige je i obrazovna: ona treba podučiti mlađe generacije studenata značaju, metodama i vrijednostima provođenja natječaja. U današnje vrijeme tržišne ekonomije, članstva u EU i ekonomske krize, zadaće ove knjige su afirmacija tradicije i metoda provođenja natječaja, osobito kod uređenja javnih prostora i izgradnje javnih zgrada, te poticanje javnih institucija, privatnih investitora i šire građanske javnosti na potrebu konkurencije ideja i kvalitete, a ne konkurencije cijena.